PÕHIKOOLI TUNNIJAOTUSPLAAN
1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste
klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9
emakeel 6 7 6 5 5 5 5 4,5 5
A-võõrkeel (vene keel)     3 3 3 3 3 3 3
B-võõrkeel (saksa keel)           3 3 3 3
matemaatika 3 4 4 4 5 5 5 5 5
loodusõpetus 1 2 2 2 2 3 2    
geograafia             2 2 2
bioloogia           2 2 1,5
füüsika             2 2,5
keemia             2 2
ajalugu       2 2 2 2 2
ühiskonnaõpetus/kodanikuõpetus         1     2
inimeseõpetus/usuõpetus 1 1 1 1 1   0,5 0,5  
muusika 2 2 2 2 2 2 1 1 1
kunst 2 2 2 2 2 2 1 1 1
tööõpetus/käsitöö 2 2 2 2 2 2 1 1 1
kehaline (poisid) 3 3 3 3 3 2 2 2 2
kehaline (tüdrukud) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ballett (tüdrukud) 1 1 1 1 1        
KOKKU: 20 23 25 24 27 30 29,5 31 33